AVÍS LEGAL

Per acomplir allò establert en la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, tot seguit s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web.

L’ús d’aquest web pressuposa el coneixement que conté informacions, comunicacions, fotografies, vídeos, gràfics, música, sons, imatges, programari i altres materials i serveis (d’ara endavant, "el Contingut"), i que aquest Contingut, així com el seu disseny i codis font, són propietat intel·lectual de Tipicat (Nomadic Minds, S.C.- J55180178) o que ha estat objecte de llicència o cessió per subministradors de contingut independents. L’Usuari d’aquest web està d’acord i sap que Tipicat (Nomadic Minds, S.C.-J55180178) permet l’accés a aquest contingut, però que aquest es troba protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial (d’ara endavant, "els Drets"), així com que aquests Drets són vàlids i estan protegits en tots els mitjans existents en l’actualitat o que es desenvolupin en un futur. L’Usuari accepta que l’ús del contingut està subjecte i es regeix per aquestes normes, a més a més pels drets, així com per les lleis de la propietat privada aplicables.
En conseqüència, tot el contingut del web de , està protegit pels Drets i  és propietària o, si fos el cas, llicenciatària, d’aquests; per això, l’usuari no pot modificar, publicar, transmetre, participar en la transferència o venda de reproducció, creació de treballs derivats de, distribució, mostra, exposició o, de cap manera, explotar qualsevol dels continguts en part o en la seva totalitat.
El Disseny de tot el contingut del web és propietat de Tipicat (Nomadic Minds, S.C.-J55180178), i està igualment protegit per lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial és una marca registrada. Tots els drets reservats. Qualsevol altra marca, nom de producte o companyia esmentats en aquest web són drets de propietat intel·lectual o industrial registrats per les seves respectives companyies. En queda prohibida la reproducció total o parcial sense l’autorització dels propietaris.
Tipicat (Nomadic Minds,S.C.-J55180178) podrà efectuar totes les modificacions tècniques que siguin necessàries per millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del sistema i connexió a xarxes temàtiques o Internet.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
La informació rebuda per  Tipicat (Nomadic Minds,S.C.-J55180178) a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat.  Tipicat (Nomadic Minds,S.C-J55180178) observarà en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per, en relació a aquestes dades , evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els seus empleats observin aquestes prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins diferents aliens a l'objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins diferents aliens a l'objecte de la contractació dels serveis que presta.